ŘÍJEN 2020 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

IROP – NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027
8.10.2020

ŘÍJEN 2020 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

I v měsíci říjnu Vás chceme informovat o aktuálně vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro potřeby měst a obcí.

Aktuálně lze žádat o dotaci z dlouho očekávaných dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterých lze financovat:

  • obnovu stávajících místních komunikací,
  • obnovu další dopravní infrastruktury (parkovací plochy, mosty,…),
  • rekonstrukce veřejných budov,
  • výstavby a rekonstrukce školních sportovišť,
  • výstavby a rekonstrukce sportovišť pro volnočasové aktivity, dětských hřišť

a další projekty pro potřeby měst a obcí.  Připraveno je více než 3 miliardy korun.  Žádosti bude možné podávat pouze do 21. 12. 2020, je tedy nutné začít s přípravou žádostí co nejdříve. 

Do konce měsíce října budou dále vyhlášeny výzvy na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V listopadu pak budou vyhlášeny výzvy na podporu bydlení i na podporu cestovního ruchu, konkrétně na doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu a marketingové aktivity.  

V brzké době také očekáváme vyhlášení dotačního titulu na RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE z Ministerstva zemědělství ČR. Pravidla jsou již známa, proto lze kompletně žádosti o dotace zpracovat a být tak připraveni, jakmile bude výzva vyhlášena. 

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku. V něm najdete i hypertextové odkazy na konkrétnější informace.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.

Úspěšný projekt zaměřený na obnovu místních komunikací