Horšovský Týn získá peníze na obnovu sýpky

Slavnostní otevření školy v Tlučné
5.9.2017
Kralovice v Prioritě
16.4.2018

Horšovský Týn získá peníze na obnovu sýpky

V loňském roce zpracovávala společnost DOMOZA projekt s.r.o. pro Město Horšovský Týn žádost o dotaci spolu se studií proveditelnosti zaměřenou na revitalizaci národní kulturní památky v rámci 52. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt „Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně“ (CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004510) byl nyní schválen ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektu je revitalizovat a zpřístupnit barokní sýpku široké veřejnosti. Mezi specifické cíle pak patří rekonstrukce, stavební úpravy a restaurátorské práce, odstranění přístupových bariér, zvýšení ochrany a zabezpečení památky, vybudování nových expozic a depozitářů, vystavění nezbytných objektů technického a technologického zázemí a digitalizace interiéru sýpky.