Dotace na obnovu nemovitostí pro cestovní ruch

Dešťovka pro obce
12.4.2019
Připravte se strategicky na dotace
10.6.2019

Dotace na obnovu nemovitostí pro cestovní ruch

Rádi bych Vás informovali o možnosti získat dotaci pro ubytovací zařízení a další služby v oblasti cestovního ruchu. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bude přijímat žádosti o dotace na rekonstrukce zastaralých, nevyužívaných budov pro potřeby cestovního ruchu.

O dotaci budou moci žádat podnikatelé, kteří působí v oblasti cestovního ruchu ve vybraných obcích (https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/02/Nepovinn%C3%A1-p%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.6_Seznam-obc%C3%AD-podporovan%C3%BDch-specifick%C3%BDch-oblast%C3%AD.pdf).

V Plzeňském kraji jde pouze o obce Železná Ruda, Modrava a Srní. Je tedy velká šance s žádostí o dotaci uspět. Příjem žádostí by měl probíhat do února 2020, k žádosti již bude potřeba projektová dotace, případně povolení stavebním úřadem. Bližší informace naleznete zde:

V případě zájmu Vám rádi s žádostí o dotace pomůžeme. Kontaktujte nás.