Aktuální dotace pro obce a města

Připravte se strategicky na dotace
10.6.2019

Aktuální dotace pro obce a města

Města a obce mohou v současné době využít řadu dotačních titulů. Mezi nejnovější a nejzajímavější patří:

  • Chodníky, přechody a další bezpečnostní prvky v dopravě
  • Sociální bydlení v obcích (výstavby či rekonstrukce sociálních bytů)
  • Dotace na hospodaření s dešťovou vodou (dešťovka pro obce)
  • Dotace na zřízení dětských skupin
  • Vozidla na alternativní pohon pro potřeby obcí
  • Zateplení bytových domů či veřejných budov
  • Zeleň v obcích i v krajině
  • a další.

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v níže přiloženém informačním materiál, kde najdete i výhled dotačních možností. Velmi zajímavý bude nový program na vodovody, kanalizace a ČOV ze Státního fondu životního prostředí ČR.  

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, doporučujeme Vám neztrácet čas a začít na přípravě žádosti o dotaci pracovat právě teď. Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a Vaše záměry s Vámi probereme.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.