Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Dotace pro ubytovací a stravovací zařízení
23.8.2019
AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ
7.10.2019

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Státní fond životního prostředí ČR bude od listopadu 2019 do ledna 2020 přijímat žádosti o dotace na:

  • Výstavby kanalizace
  • Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren)
  • Výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
  • Výstavby a intenzitikace zdrojů pitné vody
  • Výstavby úpraven vody
  • Posílení akumulace pitné vody

Program nemá žádné omezení s ohledem na velikost či umístění obce. Dotace pomůže žadatelům uhradit 63,75 % celkových výdajů. Rozděleno bude 2,5 miliardy korun. Nepropásněte tak jedinečnou šanci získat dotaci na Vaši vodohospodářskou infrastrukturu.