Dotace pro ubytovací a stravovací zařízení

Využijte dotace na snížení úspor energie
22.8.2019
AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ
7.10.2019

Dotace pro ubytovací a stravovací zařízení

Rádi bych Vás informovali o možnosti získat dotaci pro ubytovací zařízení a další služby v oblasti cestovního ruchu. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) bude přijímat žádosti o dotace zaměřené na ubytovací a stravovací zařízení do dvou dotačních titulů:

MODERNIZACE ZASTARALÝCH A TECHNICKY NEVYHOVUJÍCÍCH BUDOV A AREÁLŮ PRO ROZVOJ UBYTOVACÍCH/STRAVOVACÍCH SLUŽEB

O dotaci budou moci žádat podnikatelé, kteří působí v oblasti cestovního ruchu ve vybraných obcích (https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/02/Nepovinn%C3%A1-p%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.6_Seznam-obc%C3%AD-podporovan%C3%BDch-specifick%C3%BDch-oblast%C3%AD.pdf).

V Plzeňském kraji jde pouze o obce Železná Ruda, Modrava a Srní. Je tedy velká šance s žádostí o dotaci uspět. Příjem žádostí bude probíhat do března 2020, k žádosti již bude potřeba projektová dokumentace a povolení stavebním úřadem.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR V UBYTOVACÍCH/STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH

Podnikatelé v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb budou moci nově získat podporu na energeticky úsporná opatření:

  • Zateplení budov,
  • Výměna oken a vstupních dveří a vrat,
  • Instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • Modernizace soustav osvětlení budov (výměna za nové efektivní osvětlovací systémy)
  • Instalace nových zdrojů vytápění pro vlastní spotřebu (kotle na biomasu, solární systémy, tepelná čerpadla, …)

V případě zájmu Vám rádi s žádostí o dotace pomůžeme. Kontaktujte nás.