ZÁŘÍ 2019 – Aktuální dotace pro obce a města

ZÁŘÍ 2019 – Aktuální dotace pro podnikatele
1.9.2019
DOTACE PRO TJ A SK
7.10.2019

ZÁŘÍ 2019 – Aktuální dotace pro obce a města

Města a obce mohou v současné době využít řadu dotačních titulů.

Velmi zajímavé dotační možnosti připravil na podzim 2019:

  • SFŽP  na podporu vodovodů a kanalizací a ČOV
  • program EFEKT na obnovu veřejného osvětlení a
  • OPŽP na opatření týkající se nakládání s odpady

Několik posledních dotačních možností je připraveno také pro obce, které hospodaří v lesích. Jedná se např. o pořízení lesnické techniky, budování lesních stezek pro turisty, výstavbu lesních nádrží, oplocenky, obnovu lesních porostů po kalamitách

Stále je také možné žádat o dotace na:

  • zateplení veřejných budov i bytových domů,
  • výsadby zeleně,
  • opatření proti suchu,
  • vozidla na alternativní pohon, 
  • sociální byty,
  • chodníky a přechody.

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v níže přiloženém informačním materiál, kde najdete i výhled dotačních možností výzev, které se plánují ještě v letošním roce. 

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, doporučujeme Vám neztrácet čas a začít na přípravě žádosti o dotaci pracovat právě teď. Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku a Vaše záměry s Vámi probereme.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.