AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ

Využijte dotace na snížení úspor energie
22.8.2019
Dešťovka pro obce
9.1.2020

AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci na výsadbu listnatých stromů. Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 8. 2020 nebo do vyčerpání alokace, přičemž z dotace můžete získat až 100 % způsobilých výdajů. O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace s výjimkou politických stran a hnutí.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním typově obdobných žádostí o dotaci s vysokou úspěšností. V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.