DOTACE NA RYBNÍKY A NÁDRŽE PRO OBCE

DOTACE NA ZAHRADY MŠ A ZŠ
7.10.2019

DOTACE NA RYBNÍKY A NÁDRŽE PRO OBCE

Dovolujeme si Vám touto cestou informovat o AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ výzvě Ministerstva zemědělství ČR k příjmu žádostí o dotaci na opravu, odbahnění a výstavbu RYBNÍKŮ A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ (VČETNĚ POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ).

Žádosti o dotace se budou přijímat od úterý 1. 10. 2019. Příjem bude zastaven jakmile dojde k překročení alokace 400 mil. Kč. V loňském roce trval příjem cca měsíc, nyní jde o poslední výzvu, tak lze předpokládat, že bude příjem brzy zastaven. Proto by bylo dobré, pokud máte zájem o zpracování žádosti, připravit podklady co nejdříve.

Zde a v příloze naleznete podrobnější informace o vyhlášené výzvě:

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží
 • výstavba a obnova nerybochovných rybníků
 • výstavba a obnova požárních nádrží

Výše dotace:

 • dotace je max. 80 %
 • výše dotace max. 2 000 000 Kč (rekonstrukce a odbahnění)
 • výše dotace max. 4 000 000 Kč (výstavba a obnova rybníků nefunkčních déle než 5 let)

Nejdůležitější přílohy:

 • projektová dokumentace
 • položkový rozpočet
 • platné územní rozhodnutí v případě výstavby nebo obnovy nefunkčního díla
 • doklad o vlastnictví vodního díla
 • stanovisko správce povodí

Podmínky:

 • podíl investic na akci musí být min. 15 %
 • rybníky o velikosti nad 0,5 ha musí být po rekonstrukci schopny převést „stoletou vodu“
 • v případě odbahnění musí být průměrná výška sedimentu min. 40 cm

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. má s žádostmi o dotaci v rámci Ministerstva zemědělství bohaté zkušenosti. V minulých výzvách jsme pomohli získat finanční prostředky na rekonstrukci a odbahnění rybníků v Čermné, Potvorově, Zbůchu, Boru, Horšovském Týně, Kryrech, Měcholupech, Kralovicích, Puclicích atd.

Pokud máte v současné době připravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a vydané minimálně územní rozhodnutí (ohlášení stavby) rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku v naší kanceláři a Vaše záměry s Vámi probereme.