DOTACE NA ZAHRADY MŠ A ZŠ

AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ
7.10.2019
PROSINEC 2019 – Dotace pro bytové domy
11.12.2019

DOTACE NA ZAHRADY MŠ A ZŠ

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil dlouho očekávanou výzvu na projekty úprav školních zahrad základních i mateřských škol (vč. lesních školek) s cílem podpořit environmentální vzdělávání dětí.

Podporovány budou aktivity:

 • Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesních školek (tj. zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí).
 • Úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Výše dotace bude činit 85 % celkových způsobilých výdajů, přičemž:

 • minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč,
 • maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • předškolní zařízení, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny,
 • základní školy,
 • střední školy,
 • domy dětí a mládeže,
 • organizace působící v oblasti EVVO.

Základní požadované přílohy:

 • projektová dokumentace,
 • popis pomůcek/zázemí (náčrt, nákres) – není-li předložena projektová dokumentace,
 • rozpočet (pozn.: způsobilé výdaje musí být zpracovány podle „Nákladů obvyklých prvků přírodních zahrad a souvisejících prvků“)

Přesto, že bude Státní fond životního prostředí přijímat žádosti o dotaci až od 3. 2. 2020 do 31. 3. 2020, doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě žádostí o dotaci ihned, jelikož tyto nepodléhají procesu hodnocení dle hodnotících kritérií a jsou administrovány průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny, tj. bude nutné žádosti o dotaci předložit 3.2.2020.

Rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku v naší kanceláři a Vaše záměry s Vámi probereme. V minulých letech jsme spolupracovali na obdobných projektech například pro Staňkov, Kostelec, Vejprnice, Volduchy, Kdyni, …