PROSINEC 2019 – Aktuální dotace pro obce a města

PROSINEC 2019 – Dotace pro bytové domy
11.12.2019

PROSINEC 2019 – Aktuální dotace pro obce a města

Dlouho očekávané dotační tituly z MMR na rozličné záměry byly vyhlášeny. Dotaci tak lze získat například na tyto aktivity:

 • obnova hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy základních škol (pro obce do 10 000 obyvatel)
 •  obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, např. dětská, víceúčelová, workoutová, parkourová, fotbalová (pro obce do 3 000 obyvatel)
 •  demolice budov dříve využívaných k bydlení
 •  vybudování základní technické infrastruktury pro novou výstavbu (vodovod, kanalizace, místní komunikace)
 •  vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů
 •  realizace výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů, který jimi nedisponují
 •  budování infrastruktury cestovní ruchu  (např. informační tabule, odpočívadla, sociální zázemí pro turisty, expozice, rozhledny, vyhlídková místa, zařízení na úpravu běžeckých tras, apod.)

 Dále lze dotaci získat na aktivity z dalších dotačních titulů, mezi nejzajímavější patří:

 • obnova školních zahrad (ZŠ, MŠ) v přírodním stylu
 •  opatření na nakládání s odpady (sběrné dvory, sběrná místa, sběrné nádoby,…)
 •  výsadba stromů
 •  obnova památných staveb (kaple, zvoničky, boží muka, hřbitovní zdi, apod.) (pro obec do 2 000 obyvatel nebo místní části do 500 obyvatel v obcích do 5 000 obyvatel)
 •  zateplení, výměny oken, vytápění v bytových i veřejných budovách.

V nejbližších dnech očekáváme vyhlášení dotačního titulu na regenerace budov v havarijním stavu pro veřejné využití (tzv. obnova brownfieldů). O tomto dotačním titulu Vás budeme informovat.

Dotační tituly na místní komunikace, dopravní infrastrukturu, veřejné budovy a sakrální stavby nebudou v letošním roce i přes avizování ministerstvem vyhlášeny.

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, doporučujeme Vám neztrácet čas a začít na přípravě žádosti o dotaci pracovat právě teď.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností. V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v níže přiloženém informačním materiál, kde najdete i výhled dotačních možností výzev, které se plánují v nejbližší době. 

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.