LEDEN 2020 – Aktuální dotace pro obce a města

LEDEN 2020 – Dotace pro bytové domy
10.1.2020

LEDEN 2020 – Aktuální dotace pro obce a města

I v novém roce bychom Vás rádi informovali o aktuálních dotačních titulech, které jsou určené pro obce a města. 

Dlouho očekávané dotační tituly z MMR na rozličné záměry byly vyhlášeny. Dotaci tak lze získat například na tyto aktivity:

 • obnova hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy základních škol (pro obce do 10 000 obyvatel)
 • obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, např. dětská, víceúčelová, workoutová, parkourová, fotbalová (pro obce do 3 000 obyvatel)
 • demolice budov dříve využívaných k bydlení
 • regenerace budov v havarijním stavu pro veřejné využití (tzv. obnova brownfieldů)
 • vybudování základní technické infrastruktury pro novou výstavbu (vodovod, kanalizace, místní komunikace)
 • vybudování pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů
 • realizace výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů, který jimi nedisponují
 • budování infrastruktury cestovní ruchu  (např. informační tabule, odpočívadla, sociální zázemí pro turisty, expozice, rozhledny, vyhlídková místa, zařízení na úpravu běžeckých tras, apod.)

 Dále lze dotaci získat na aktivity z dalších dotačních titulů, mezi nejzajímavější patří:

 • obnova školních zahrad (ZŠ, MŠ) v přírodním stylu
 • vozidla na alternativní pohon
 • opatření na nakládání s odpady (sběrné dvory, sběrná místa, sběrné nádoby,…)
 • výsadba stromů
 • obnova památných staveb (kaple, zvoničky, boží muka, hřbitovní zdi, apod.) (pro obec do 2 000 obyvatel nebo místní části do 500 obyvatel v obcích do 5 000 obyvatel)
 • zateplení, výměny oken, vytápění v bytových i veřejných budovách.

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, doporučujeme Vám neztrácet čas a začít na přípravě žádosti o dotaci pracovat právě teď.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností. V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v níže přiloženém informačním materiál, kde najdete i výhled dotačních možností výzev, které se plánují v nejbližší době.

Mimo tyto celorepublikové dotační tituly mohou obce Plzeňského kraje čerpat dotace z grantových programů PK. Bližší informace naleznete v přiloženém informačním materiálu. 

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.