BŘEZEN 2020 – Aktuální dotace pro obce a města

BŘEZEN 2020 – Dotace pro bytové domy
18.3.2020
JSME TU STÁLE PRO VÁS
27.3.2020

BŘEZEN 2020 – Aktuální dotace pro obce a města

I v měsíci březnu Vás chceme informovat o aktuálně vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro potřeby měst a obcí.

Dotaci lze získat například na tyto zajímavé aktivity:

  • Revitalizace či demolice velmi zchátralých budov (tzv. brownfield)
  • Zateplení, výměny oken a dveří, výměny zdroje tepla v bytových domech i ve veřejných budovách
  •  Pořízení vozidel pro potřeby obce na alternativní pohon
  • Odpadové hospodářství
  •  Efektivní veřejnou správu

Dále lze finanční prostředky získat na VÝSADBY ZELENĚ, POŘÍZENÍ STROMŮ, v zastavěných částech obcí i v krajině o různém finančním rozsahu.

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku níže.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že velká část místních akčních skupin (MAS) připravuje výzvy pro podávání žádostí o dotace do Programu rozvoje venkova, tzv. článku 20 pro obce a města. Z tohoto dotačního titulu bude možné financovat např. obnovy veřejných prostranství, investice do mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, prodejen se smíšeným zbožím, kulturních památek, staveb pro kulturní a spolkovou činnost, pěších stezek, muzeí a expozic. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS a informovat se, zda a kdy bude tento dotační titul vyhlášen a jaké oblasti bude podporovat. Rádi Vám následně s podáním žádosti pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracování žádosti o granty z jednotlivých krajů.

I přes velmi špatnou aktuální situaci Vám doporučujeme s Vašimi záměry neztrácet čas a žádosti o dotace předkládat. Je možné, že v příštím roce budou dotační možnosti velmi omezené z důvodu nedostatku prostředků ve státním rozpočtu.

I když se Vámi nyní nemůžeme sejít osobně, rádi s Vámi probereme Vaše záměry telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.