DOTACE NA CHODNÍKY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – DEŠŤOVKA PRO OBCE 2020

JSME TU STÁLE PRO VÁS
27.3.2020
Prohlédněte si náš úspěšný projekt
16.7.2020

DOTACE NA CHODNÍKY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – DEŠŤOVKA PRO OBCE 2020

Potřebujete v obci zrekonstruovat či vybudovat místní komunikaci, chodník, parkoviště či jiné veřejné prostranství? Využijte program DEŠŤOVKA PRO OBCE z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Pro získání 85% dotace je nutné vyměnit stávající nepropustný povrch (beton, asfalt) za propustný (zámková dlažba, zatravňovací dlažba, zasakovací rošty, speciální dlažby,…)

Pro získání 30 % dotace je možné vybudovat novou zpevněnou plochu z propustného povrchu (zámková dlažba, zatravňovací dlažba, zasakovací rošty, speciální dlažby,…).

Bližší informace naleznete v tomto informačním materiálu:

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. má s žádostmi o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí bohaté zkušenosti. V minulých výzvách jsme pomohli získat finanční prostředky na desítky projektů.

Pokud uvažujete o využití tohoto dotačního titulu rádi Vaše záměry s Vámi probereme. Kontaktujte nás!