KVĚTEN 2020 – DOTACE PRO PODNIKATELE

DOTACE NA RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE
11.5.2020
KVĚTEN 2020 – DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
21.5.2020

KVĚTEN 2020 – DOTACE PRO PODNIKATELE

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuálně vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro potřeby podnikatelů.  

Dotaci bude možné získat na tyto zajímavé aktivity:

Bližší informace k těmto dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku. Jsme schopni Vám zpracovat žádosti o dotace nejen do těchto dotačních titulů, ale i na další specifické aktivity dle Vašich podnikatelských záměrů.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že velká část místních akčních skupin (MAS) vyhlašuje výzvy pro podávání žádostí o dotace z programů EU. Z těchto dotačních titulů je možné financovat různé záměry určené pro malé a střední podniky ale i drobné živnostníky. Každá MAS má svá pravidla a lze tak financovat různé záměry za odlišných podmínek. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS (není podmínkou být jejím členem ale je nutné provozovat svoji činnost na jejím území) a informovat se, zda a kdy bude tento dotační titul vyhlášen a jaké oblasti budou podporovány. Rádi Vám následně s podáním žádosti o dotaci pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracování žádosti o dotaci do různých grantových programů Plzeňského kraje, Středočeského kraje či Karlovarského kraje.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace s vysokou úspěšností.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.