DOTACE NA LESNÍ CESTY

Připravte se strategicky na dotace
20.7.2020
DOTACE NA PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY
17.8.2020

DOTACE NA LESNÍ CESTY

Dovolujeme si Vám touto cestou informovat o výzvě Programu rozvoje venkova k příjmu žádostí o dotaci na lesní cesty.

Žadatelem mohou být držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými (i nepodnikajícími) či právnickými osobami včetně obcí.  

Žádosti je možné podávat do 27. 10. 2020. Realizace projektu musí proběhnout do dvou let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  

Podporovány budou tyto záměry:

  • Výstavba nových lesních cest 1L a 2L (investice, které souvisejí s výstavbou nových lesních cest 1L a 2L nebo rekonstrukcí lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L včetně souvisejících objektů a vybavení (mosty, propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady))
  • Rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L (investice, které souvisejí s rekonstrukcí stávajících lesních cest 1L a 2L, včetně souvisejících objektů (bezpečnostní zařízení a dopravní značky) a objektů a vybavení včetně nezbytně vyvolaných investic (přeložky inženýrských sítí, úpravy dopravní infrastruktury)

Dotace je poskytována až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, přičemž horní limit dotace je 8 mil. Kč/projekt.

Projektovou dokumentaci ani stavební povolení není nutné mít zpracovanou k podání žádosti o dotaci, dokládána bude cca v lednu 2021 a to v případě schválení žádosti o dotaci. K podání žádosti je ovšem nutné vědět, jaké práce budou prováděny a znát jejich finanční rozsah. Vhodné je také připravovat projektovou dokumentaci v souladu s pravidly výzvy.

S předložením žádosti o dotaci Vám rádi pomůžeme. S žádostmi o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova máme bohaté zkušenosti. V minulých výzvách jsme měli vysokou úspěšnost a pomohli jsme získat finanční prostředky obcím a městům Starý Plzenec, Žihle, Vejprnice, Třemošná, Chotěšov, Krty atd.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Více informací o naší činnosti naleznete na webových stránkách https://www.domoza-projekt.eu/.

Lesní cesta