AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ – VÝZVA PRODLOUŽENA

Připravte se strategicky na dotace
20.7.2020
Prohlédněte si náš úspěšný projekt
25.9.2020

AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ – VÝZVA PRODLOUŽENA

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci na výsadbu listnatých stromů. Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 4. 2021 nebo do vyčerpání alokace, přičemž z dotace můžete získat až 100 % způsobilých výdajů. O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace s výjimkou politických stran a hnutí.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním typově obdobných žádostí o dotaci s vysokou úspěšností. V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.