ZÁŘÍ 2020 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

ZÁŘÍ 2020 – DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE
23.9.2020
Prohlédněte si náš úspěšný projekt
25.9.2020

ZÁŘÍ 2020 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

I v měsíci září Vás chceme informovat o aktuálně vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro potřeby měst a obcí.

Dotaci lze získat například na tyto zajímavé aktivity:

 Dále lze finanční prostředky získat na VÝSADBY ZELENĚ, POŘÍZENÍ STROMŮ, v zastavěných částech obcí i v krajině o různém finančním rozsahu.

V brzké době také očekáváme vyhlášení dotačního titulu na RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE z Ministerstva zemědělství ČR. Pravidla jsou již známa, proto lze kompletně žádosti o dotace zpracovat a být tak připraveni, jakmile bude výzva vyhlášena. 

Dále netrpělivě vyhlížíme vyhlášení avizovaných dotačních titulů z Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterých lze financovat obnovy stávajících místních komunikací a další dopravní infrastruktury (parkovací plochy, zastávky,…), rekonstrukce veřejných budov, výstavby a rekonstrukce školních sportovišť a sportovišť pro volnočasové aktivity a další projekty pro potřeby měst a obcí.  

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku. V něm naleznete i hypertextové odkazy na konkrétnější informace, stejně tak výše v e-mailu si bližší informace můžete rozkliknout u podtržených částí. 

Dále bychom Vás chtěli informovat, že velká část místních akčních skupin (MAS) připravuje výzvy pro podávání žádostí o dotace do Programu rozvoje venkova, tzv. článku 20 pro obce a města. Z tohoto dotačního titulu bude možné financovat např. obnovy veřejných prostranství, investice do mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, prodejen se smíšeným zbožím, kulturních památek, staveb pro kulturní a spolkovou činnost, pěších stezek, muzeí a expozic. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS a informovat se, zda a kdy bude tento dotační titul vyhlášen a jaké oblasti bude podporovat. Rádi Vám následně s podáním žádosti pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracování žádosti o granty z krajských dotačních titulů.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.