ZÁŘÍ 2020 – DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE

ZÁŘÍ 2020 – DOTACE PRO BYTOVÉ DOMY
23.9.2020
Prohlédněte si náš úspěšný projekt
25.9.2020

ZÁŘÍ 2020 – DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuálně vyhlášených dotačních titulech pro potřeby zemědělských podnikatelů.  

Dotaci je možné získat na tyto zajímavé aktivity:

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku. V něm naleznete i hypertextové odkazy na konkrétnější informace. 

Jsme schopni Vám zpracovat žádosti o dotace nejen do těchto dotačních titulů, ale i na další specifické aktivity dle Vašich podnikatelských záměrů.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že velká část místních akčních skupin (MAS) vyhlašuje výzvy pro podávání žádostí o dotace z programů EU. Z těchto dotačních titulů je možné financovat různé záměry určené pro malé a střední podniky ale i drobné živnostníky. Každá MAS má svá pravidla a lze tak financovat různé záměry za odlišných podmínek. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS (není podmínkou být jejím členem ale je nutné provozovat svoji činnost na jejím území) a informovat se, zda a kdy bude tento dotační titul vyhlášen a jaké oblasti budou podporovány. Rádi Vám následně s podáním žádosti o dotaci pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracování žádosti o dotaci do různých grantových programů Plzeňského kraje, Středočeského kraje či Karlovarského kraje.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace s vysokou úspěšností.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.