LEDEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

DOTACE PRO OBCE NA KULTURNÍ A VENKOVSKÉ PRVKY
25.11.2020
NOVÉ DOTACE V OBLASTI BYDLENÍ
20.1.2021

LEDEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

I v novém roce Vás chceme informovat o aktuálně vyhlášených a plánovaných dotačních titulech pro potřeby měst a obcí.

Novinkou pro obce ve velikosti 3 001 – 10 000 obyvatel je vyhlášení dotačního titulu na obnovu a rekonstrukci veřejných budov. Obnovit tak lze kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, školní budovy včetně družin a jídelen, knihovny a multifunkční domy. Dotace činí 70 % uznatelných nákladů.

Další novou dotační možností pro obec a další subjekty je dotační titul na sportoviště. Získat lze dotaci na rekonstrukce i výstavby nových sportovišť včetně jejich zázemí.

Dále se jedná se o program prevence kriminality, ze kterého můžete pořídit např. kamerový systém.

Dalším novým dotačním titulem je program na odkup vodohospodářské infrastruktury do majetku obcí a měst.

Mimo to nadále probíhají výzvy na tyto záměry:

  • údržba a obnova kulturních a venkovských prvků,
  • energetické úspory ve veřejných budovách,
  • nakládání s dešťovými vodami (podzemní a retenční nádrže, zasakovací pásy, výměna povrchů na veřejných prostranstvích),
  • výsadby stromů,
  • projektová přístavba pro vodohospodářské projekty,
  • protipovodňová opatření,
  • demolice bytových budov v havarijním stavu.

V nejbližší době ještě budou vyhlášeny výzvy na brownfieldy, na podporu bydlení a na podporu cestovního ruchu, konkrétně na doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu a marketingové aktivity.  

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností. Prohlédněte si náš nový přehled referenčních projektů.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.