BŘEZEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 2021 A 2022
22.2.2021
JSME TU STÁLE PRO VÁS
1.3.2021

BŘEZEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

Stejně jako každý měsíc Vám přinášíme informace o aktuálních dotačních titulech pro obce a města.

Novinkou v aktuálně vypsaných výzvách jsou programy na podporu bydlení a to možnost získání dotace na:

  • pečovatelské byty,
  • komunitní domy seniorů,
  • zasíťování pozemků pro novou bytovou výstavbu a
  • úpravy v bytových domech pro zajištění bezbariérovosti (výtahy, vstupy).

Dalším nově vyhlášeným dotačním titulem je výzva na revitalizace starých nevyužívaných budov a areálů, tzv. brownfieldů, které následně budou určeny pro občanskou vybavenost.

Nadále je možné získat zajímavou dotaci na:

  • sportoviště, hřiště a jejich zázemí,
  • výsadby stromů,
  • protipovodňová opatření,
  • a další.

Netrpělivě také očekáváme výzvy určené pro obce do 3 000 obyvatel na opravy, modernizace a rekonstrukce v budovách základních a mateřských škol včetně jejich zázemí a na opravy, rekonstrukce, výstavby či koupě nájemních obecních bytů. Budeme Vás včas informovat.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností. Prohlédněte si náš nový přehled referenčních projektů.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.