DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

DOTACE NA POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11.3.2021
DOTACE NA REKONSTRUKCE ČI VÝSTAVBU ŠKOL A ŠKOLEK
12.3.2021

DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dovolte nás touto cestou informovat o aktuálních dotačních možnostech pro poskytovatele sociálních služeb.

POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB do 20. června 2021

Podporované aktivity:

  • výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb (chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domov se zvláštním režime, domov pro seniory)
  • rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality a snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů

Výše dotace:

  • max. 75 % způsobilých výdajů, max. 60 mil. Kč

Požadované přílohy:

  • rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
  • projektová dokumentace, položkový rozpočet
  • statický posudek v případě rekonstrukce (tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy)

Podmínky dotace:

  • minimální výše způsobilých výdajů musí činit 3 mil. Kč
  • dotace je vyplácena v režimu ex-post
  • max. doba pro ukončení realizace projektu → 30. 11. 2024

V případě, že budete mít zájem čerpat finanční prostředky z dostupných dotačních titulů, doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě povinných příloh již nyní.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat. Žádostem o dotace v rámci národních programů se věnujeme dlouhodobě a můžeme se pochlubit vysokou úspěšností. Nabídnout Vám můžeme konzultaci prostřednictví e-mailu, telefonu či videohovoru prostřednictvím Skype.