DOTACE NA POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

DOTACE NA ZÁZEMÍ POSKYTOVATELŮ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11.3.2021
DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11.3.2021

DOTACE NA POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dovolte nás touto cestou informovat o aktuálních dotačních možnostech pro poskytovatele sociálních služeb.

POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB do 11. dubna 2021

Podporované aktivity:

  • pořízení vozidla bez dalších úprav
  • pořízení vozidla bez dalších úprav do ztížených terénních nebo klimatických podmínek
  • pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu

Výše dotace:

  • max. 75 % způsobilých výdajů
  • v případě pořízení vozidla bez dalších úprav = max. 600 tis. Kč
  • v případě pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu = 1 mil. Kč

Požadované přílohy:

  • rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

Podmínky dotace:

  • dotace je vyplácena v režimu ex-post
  • max. doba pro ukončení realizace projektu → 31. 12. 2022

V případě, že budete mít zájem čerpat finanční prostředky z dostupných dotačních titulů, doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě povinných příloh již nyní.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat. Žádostem o dotace v rámci národních programů se věnujeme dlouhodobě a můžeme se pochlubit vysokou úspěšností. Nabídnout Vám můžeme konzultaci prostřednictví e-mailu, telefonu či videohovoru prostřednictvím Skype.