DOTACE NA ZÁZEMÍ POSKYTOVATELŮ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PLÁNOVANÉ VÝZVY ITI PLZEŇ
1.3.2021
DOTACE NA POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
11.3.2021

DOTACE NA ZÁZEMÍ POSKYTOVATELŮ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dovolte nás touto cestou informovat o aktuálních dotačních možnostech pro poskytovatele sociálních služeb.

ZÁZEMÍ POSKYTOVATELŮ TERENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB do 4. dubna 2021

Podporované aktivity:

 • nová výstavba zázemí poskytovatelů sociálních služeb
 • rekonstrukce stávajících budov – nástavba, přístavba a stavební úpravy zázemí poskytovatelů sociálních služeb
 • pořízení vnitřního vybavení
 • pořízení vybavení společných koupelen pro klienty terénních služeb

Výše dotace:

 • max. 75 % způsobilých výdajů, max. 3 mil. Kč

Požadované přílohy:

 • rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
 • projektová dokumentace, položkový rozpočet
 • statický posudek v případě rekonstrukce (tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy)

Podmínky dotace:

 • minimální výše způsobilých výdajů musí činit 250 tis. Kč
 • dotace je vyplácena v režimu ex-post
 • max. doba pro ukončení realizace projektu → 31. 12. 2022

V případě, že budete mít zájem čerpat finanční prostředky z dostupných dotačních titulů, doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě povinných příloh již nyní.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat. Žádostem o dotace v rámci národních programů se věnujeme dlouhodobě a můžeme se pochlubit vysokou úspěšností. Nabídnout Vám můžeme konzultaci prostřednictví e-mailu, telefonu či videohovoru prostřednictvím Skype.