DOTACE NA REKONSTRUKCI, VÝSTAVBU ČI KOUPI NÁJEMNÍCH BYTŮ

DOTACE NA REKONSTRUKCE ČI VÝSTAVBU ŠKOL A ŠKOLEK
12.3.2021
BŘEZEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA
16.3.2021

DOTACE NA REKONSTRUKCI, VÝSTAVBU ČI KOUPI NÁJEMNÍCH BYTŮ

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Ministerstvo financí aktuálně vyhlásilo dlouho očekáváné výzvy k předkládání žádostí o dotaci pro obce do 3 000 obyvatel na projekty zaměřené na „Nájemní bydlení pro občany“.

PODPORA VÝSTAVBY, OBNOVY A PROVOZOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ INFRASTRUKTURY

Podporovány budou aktivity zaměřené na:

  • opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obcí, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů
  • pořízení nájemních bytů formou výstavby či budoucího výkupu

Výše dotace bude činit 90 % celkových způsobilých výdajů, přičemž:

  • maximálně lze získat na jeden projekt podporu ve výši 10 000 000 Kč.

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3 000 obyvatel

Základní požadované přílohy:

  • projektová dokumentace (resp. alespoň základní výkresy stavební části sestávající z půdorysných podlaží, situace, základního řezu + průvodní zpráva nebo technická zpráva)/případně technologický postup výstavby v případě, že nebude docházet k zásadním dispozičním změnám objektu
  • položkový rozpočet

Podmínky:

  • dotace musí být vyčerpána v roce 2021
  • max. podlahová plocha bytu = 80 m2

Příjem žádostí o dotaci poběží do 18. 4. 2021. Doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě žádostí o dotaci ihned s ohledem na krátký termín pro příjem.

Pokud budete mít zájem o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte nás kontaktovat. V minulosti jsme úspěšně spolupracovali na obdobných projektech například s obcí Vejprnice, Tlučná, Líně, Hostouň, Chrást, Hvozd, Vranovice, Zbůch, Heřmanova Huť, …