BŘEZEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

DOTACE NA REKONSTRUKCI, VÝSTAVBU ČI KOUPI NÁJEMNÍCH BYTŮ
12.3.2021
Prohlédněte si náš úspěšný projekt
25.3.2021

BŘEZEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

Stejně jako každý měsíc Vám přinášíme aktuální informace o vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro obce a města.  

Novinkou v aktuálně vypsaných výzvách jsou již dlouho avizované dotační tituly Ministerstva financí určené obcím a městům o velikosti do 3 000 obyvatel zaměřené na opravy, rekonstrukce a výstavby škol a školek včetně zázemí a dále na opravy, modernizace a koupi nájemních bytů. Tento program bude letos ukončen, v dalších letech se již výzvy nebudou opakovat. Proto, pokud uvažujete o financování Vašich záměrů, neváhejte a žádost o dotaci předložte. Příjem žádostí o dotaci poběží  do 18. 4. 2021. Pokud budete mít zájem o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte nás kontaktovat. V minulosti jsme úspěšně spolupracovali na obdobných projektech například s obcí Vejprnice, Tlučná, Líně, Hostouň, Chrást, Hvozd, Vranovice, Zbůch, Heřmanova Huť, …

Další velmi zajímavé dotační možnosti jsou určené pro poskytovatele sociálních služeb, což mohou být i obce a města. Financovat lze:

A poslední novinkou je vyhlášený dotační titul na vodovody a kanalizace pro obce do 1 000 obyvatel, resp. do 2 000 obyvatel (dle opatření).

Dotaci lze aktuálně také získat například na tyto zajímavé aktivity:

V brzké době také očekáváme vyhlášení dotačního titulu na RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE z Ministerstva zemědělství ČR. Pravidla jsou již známa, proto lze žádosti o dotace kompletně zpracovat a můžete tak být připraveni, jakmile bude výzva vyhlášena. 

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku

Dále bychom Vás chtěli informovat, že část místních akčních skupin (MAS) ještě připravuje poslední výzvy pro podávání žádostí o dotace do Programu rozvoje venkova, tzv. článku 20 pro obce a města. Z tohoto dotačního titulu bude možné financovat např. obnovy veřejných prostranství, investice do mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, prodejen se smíšeným zbožím, kulturních památek, staveb pro kulturní a spolkovou činnost, pěších stezek, muzeí a expozic. Stejně tak MAS vyhlašují poslední výzvy z IROP např. na cyklostezky, chodníky, vybavení škol, pořízení hasičské techniky apod. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS a informovat se, zda a kdy bude konkrétní dotační titul vyhlášen a jaké oblasti budou podporovány. Rádi Vám následně s podáním žádosti o dotaci pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracování žádosti o granty z krajských dotačních titulů.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností. Prohlédněte si náš nový přehled referenčních projektů.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.