DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Prohlédněte si náš úspěšný projekt
25.3.2021
DUBEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA
27.4.2021

DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dovolte nás touto cestou informovat o aktuálních dotačních možnostech pro poskytovatele sociálních služeb.

Podporované aktivity:

ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb.

ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb, k zajištění souladu dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 nepožaduje rozdělení služby do jednotlivých domácností.
 • Rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 neomezuje nejvyšší kapacitu těchto pobytových služeb na jednom místě.
 • Rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí

Výše dotace:

 • max. 75 % způsobilých výdajů, max. 60 mil. Kč

Požadované přílohy:

 • rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
 • projektová dokumentace, položkový rozpočet
 • statický posudek v případě rekonstrukce (tj. nástavby, přístavby, stavební úpravy)

Podmínky dotace:

 • minimální výše způsobilých výdajů musí činit 3 mil. Kč
 • dotace je vyplácena v režimu ex-post
 • max. doba pro ukončení realizace projektu → 30. 11. 2024

V případě, že budete mít zájem čerpat finanční prostředky z dostupných dotačních titulů, doporučujeme Vám začít pracovat na přípravě povinných příloh již nyní.

V případě dotazů či zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat. Žádostem o dotace v rámci národních programů se věnujeme dlouhodobě a můžeme se pochlubit vysokou úspěšností.