DUBEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

DOTACE NA POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
26.4.2021
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE
29.4.2021

DUBEN 2021 – DOTACE PRO OBCE A MĚSTA

Stejně jako každý měsíc Vám přinášíme aktuální informace o vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro obce a města.  

Novinkou v aktuálně vypsaných výzvách jsou každoročně vyhlašované dotační tituly pro sbory dobrovolných hasičů zaměřené na nákup nové cisternové automobilové stříkačky nebo nového dopravního automobilu a dále na výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic. Příjem žádostí o dotaci poběží  do 13. 5. 2021. Pokud budete mít zájem o zpracování žádosti o dotaci, neváhejte nás kontaktovat. V minulosti jsme úspěšně spolupracovali na obdobných projektech například s obcemi Družec, Hostouň, Krásná Hora nad Vltavou…

Další dotační možnosti jsou určené pro poskytovatele sociálních služeb, což mohou být i obce a města. Financovat lze výstavby, rekonstrukce pobytových zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem) za účelem zkvalitnění služeb či navýšení kapacity.

Zajímavý je i dotační titul na vodovody a kanalizace pro obce do 1 000 obyvatel, resp. do 2 000 obyvatel (dle relevantního opatření).

V brzké době také očekáváme vyhlášení dotačního titulu zaměřeného na RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE z Ministerstva zemědělství ČR. Pravidla jsou již známa, proto lze žádosti o dotace kompletně zpracovat a můžete tak být připraveni, jakmile bude výzva vyhlášena. Vzhledem k tomu, že příjem žádostí po vyhlášení výzvy probíhá velmi krátkou dobu do naplnění alokace, doporučujeme mít žádost nachystanou ještě před vyhlášením výzvy. V rámci tohoto dotačního titulu se můžeme pochlubit 100% úspěšností.

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku. Připravili jsme pro Vás i přehled připravovaných dotačních titulů, dle kterého si můžete začít plánovat své projekty a pracovat na jejich přípravě.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že část místních akčních skupin (MAS) ještě připravuje poslední výzvy pro podávání žádostí o dotace do Programu rozvoje venkova, tzv. článku 20 pro obce a města. Z tohoto dotačního titulu bude možné financovat např. obnovy veřejných prostranství, investice do mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, prodejen se smíšeným zbožím, kulturních památek, staveb pro kulturní a spolkovou činnost, pěších stezek, muzeí a expozic. Stejně tak MAS vyhlašují poslední výzvy z IROP např. na cyklostezky, chodníky, vybavení škol, pořízení hasičské techniky apod. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS a informovat se, zda a kdy bude konkrétní dotační titul vyhlášen a jaké oblasti budou podporovány. Rádi Vám následně s podáním žádosti o dotaci pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracování žádosti o granty z krajských dotačních titulů.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace pro obce a města s vysokou úspěšností. Prohlédněte si náš přehled referenčních projektů. Nabídnout Vám můžeme nejen zpracování žádosti o dotaci, ale i realizaci výběrových a zadávacích řízení vč. následné administrace schváleného projektu až do závěrečného vyhodnocení akce, případně ukončení udržitelnosti projektu.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Pokud Vám ještě nechodí do Vaší e-mailové schránky naše informační letáky a máte zájem o jejich zasílání, kontaktujte nás.