DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE A PODNIKATELE

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE
29.4.2021
DOTACE NA RYBNÍKY A VODNÍ NÁDRŽE PRO OBCE
6.5.2021

DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE A PODNIKATELE

Rádi bychom Vás informovali o aktuálně vyhlášených i plánovaných dotačních titulech pro potřeby nejen zemědělských podnikatelů.  

Dotaci bude možné získat na tyto zajímavé aktivity:

  • Investice do zemědělských podniků (stavby, zemědělské stroje)
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Podpora mladých začínajících zemědělců (stavby, zemědělské stroje)

Bližší informace k těmto a dalším dotačním příležitostem naleznete v přiloženém aktuálním informačním letáku.

Zajímavý je také dotační titul pro podnikatelské subjekty. Financovat je možné např. zateplení a výměny oken a dveří v podnikatelských provozovnách.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že velká část místních akčních skupin (MAS) ještě vyhlašuje poslední výzvy pro podávání žádostí o dotace do Programu rozvoje venkova. Z těchto dotačních titulů je možné financovat různé záměry určené pro zemědělské podnikatele ale i drobné živnostníky, např. na pořízení strojního vybavení. Každá MAS má svá pravidla a lze tak financovat různé záměry za odlišných podmínek. Doporučujeme Vám se tedy obrátit na Vaši územně příslušnou MAS a informovat se, zda a kdy bude tento dotační titul vyhlášen a jaké oblasti budou podporovány. Rádi Vám následně s podáním žádosti o dotaci pomůžeme.

Obrátit se na nás můžete i v případě zájmu o pomoc se zpracováním žádostí o granty z jednotlivých krajů.

Rádi s Vámi probereme Vaše záměry telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. se dlouhodobě zabývá zpracováním žádostí o dotace s vysokou úspěšností. V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Více informací o naší činnosti naleznete na webových stránkách https://www.domoza-projekt.eu/.