Reference

Počet podaných žádostí o dotaci (k 26.6.2020)

539

Výše získané dotace v milionech (k 26.6.2020) - celkem přes

1027

Počet zajišťovaných monitoringů (k 26.6.2020)

302

Počet realizovaných veřejných zakázek (k 26.6.2020)

222

Prohlédněte si náš nový přehled referenčních projektů!

Klikněte zde a prohlédněte si naše projekty.

Byli jsme u toho, když…

… obec Heřmanova Huť stavěla nové místní komunikace ke sklárnám.

Název projektu: Příjezdová komunikace k areálu skláren

Program: ROP NUTS II Jihozápad

Výše dotace: 10 546 029,06 Kč

Rok realizace: 2014/2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (otevřené podlimitní řízení)

… obec Spáňov rekonstruovala stávající a stavěla novou místní komunikaci v obytné zóně.

Název projektu: Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Spáňov

Program: ROP NUTS II Jihozápad

Výše dotace: 9 392 593,56 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… město Bor rekonstruovalo velký sál zámku.

Název projektu: Zámek Bor – Velký sál

Program: ROP NUTS II Jihozápad

Výše dotace: 8 288 927,34 Kč

Rok realizace: 2014/2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… obec Žihle modernizovala vybavení učeben.

Název projektu: Rozvoj infrastruktury – ZŠ v obci Žihle

Program: ROP NUTS II Jihozápad

Výše dotace: 1 818 927,02

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… obec Dobříč pořizovala vybavení učeben.

Název projektu: Pořízení vybavení pro základní školu Dobříč

Program: ROP NUTS II Jihozápad

Výše dotace: 643 826,26 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zakázka malého rozsahu)

… obec Ježov stavěla kanalizace a ČOV.

Název projektu: Kanalizace a ČOV Ježov

Program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Výše dotace: 6 810 239,62

Rok realizace: 2014 – 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… obec Volduchy zateplovala multifunkční objekt.

Název projektu:Zateplení multifunkčního objektu č.p. 97, 125 v obci Volduchy

Program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Výše dotace: 2 393 270,15

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zakázka malého rozsahu)

… město Staňkov budovalo hřiště v přírodním stylu při mateřské škole.

Název projektu: Zahrada při MŠ ve Staňkově v přírodním stylu

Program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Výše dotace: 4 683 739,50 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… obec Čermná pořizovala vybavení pro separaci biologicky rozložitelných odpadů.

Název projektu: Pořízení vybavení pro separaci biologicky rozložitelných odpadů

Program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Výše dotace: 609 458,40 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zakázka malého rozsahu)

… obec Hromnice revitalizovala zeleň.

Název projektu: Revitalizace zeleně v obci Hromnice

Program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Výše dotace: 620150,30 Kč

Rok realizace: 2014

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zakázka malého rozsahu)

… si Ing. Jiří Brodský pořizoval stroje pro snížení emisí amoniaku.

Název projektu: Snížení emisí amoniaku v zemědělském provozu – Ing. Jiří Brodský

Program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Výše dotace: 1 905 750,00 Kč

Rok realizace: 2014

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… si společnost Lesproma s.r.o. pořizovala přívěs s hydraulickou rukou k vyváženídřevní hmoty.

Název projektu: Lesnická technika – Lesproma s.r.o.

Program: Program rozvoje venkova2007 – 2013

Výše dotace: 338 400,00 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zakázka malého rozsahu)

… obec Žihle rekonstruovala lesní cesty.

Název projektu: Rekonstrukce lesních cest Žihle

Program: Program rozvoje venkova 2007 – 2013

Výše dotace: 1 947 274,00 Kč

Rok realizace: 2013

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zjednodušené podlimitní řízení)

… si městys Žinkovy pořizoval lesnickou techniku.

Název projektu: Pořízení lesnické techniky pro městys Žinkovy

Program: Program rozvoje venkova 2007 – 2013

Výše dotace: 100 243,00 Kč

Rok realizace: 2013

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ne (vzhledem k výši dotace nebylo potřeba)

… obec Vejprnice rozšiřovala kapacitu základní školy.

Název projektu: Nástavba na stávajícím objektu ZŠ ve Vejprnicích

Program: Ministerstvo financí ČR

Výše dotace: 31 382 000,00 Kč

Rok realizace: 2015/2016

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (otevřené podlimitní řízení)

… obec Střížovice rozšiřovala vodovodní síť v obci.

Název projektu: Obec Střížovice – Rozšíření vodovodní sítě v obci

Program: Ministerstvo zemědělství

Výše dotace: 7 189 000,00 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ne

ZAkázky: Ne

… obec Hradec přestavovala hasičskou zbrojnici na vstupní byt.

Název projektu: Přestavba hasičské zbrojnice na obytnou jednotku v obci Hradec – B.j. PB-VB HRADEC

Program: Ministerstvo pro místní rozvoj (Podporované byty)

Výše dotace: 550 000,00 Kč

Rok realizace: 2015/2016

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ano (zakázka malého rozsahu)

… obec Petrovice u Sušice stavěla/vybavovala dětské hřiště.

Název projektu: Dětské hřiště obec Petrovice u Sušice

Program: NADACE ČEZ (Hřiště)

Výše dotace: 180 430

Rok realizace: 2014

DOtace: ANO

MOnitoring: ANO

ZAkázky: Ne (vzhledem k výši dotace nebylo potřeba)

… obec Šťáhlavy obnovovala alej k zámku Kozel.

Název projektu: Obnova aleje k Zámku Kozel

Program: NADACE ČEZ (Stromy)

Výše dotace: 147 330,00 Kč

Rok realizace: 2015

DOtace: Ano

MOnitoring: Ano

ZAkázky: Ne (vzhledem k výši dotace nebylo potřeba)