Dovolte, abychom se Vám představili. Jsme společnost DOMOZA projekt s.r.o. a zabýváme se zejména oblastí dotačního managementu a veřejných zakázek. Rádi Vám však pomůžeme i při zpracování směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu či při tvorbě strategických rozvojových plánů a dalších dokumentů.

Naše služby poskytujeme již několik let obcím, městům, podnikatelům, zemědělským subjektům neziskovým organizacím a dalším zejména v Plzeňském kraji. Na základě zvyšující se poptávky jsme se v nedávné době rozhodli rozšířit svoji působnost také do Karlovarského a Středočeského kraje.

Od roku 2012 až do současnosti jsme pomohli získat dotaci na více než 500 projektů a zajistit finanční prostředky převyšující částku 1 miliardy korun.

Jsme členy Celostátní sítě pro venkov a Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.

Nabídnout Vám můžeme osobní přístup, kvalitní výstupy naší práce, komplexní služby a bohaté zkušenosti.

Rádi Vás přivítáme v našich prostorách Vědeckotechnického parku v Plzni. Pokud si budete přát, není pro nás překážkou, abychom přijeli i my za Vámi.

Prvotní konzultaci Vašeho záměru Vám nabízíme zcela ZDARMA.

Informace o nabízených službách pro obce a města a vybraných referenčních projektech si můžete stáhnout zde: Představení pro obce

Informace o nabízených službách pro podnikatelské subjekty a vybraných referenčních projektech si můžete stáhnout zde: Představení pro podnikatele

Informace o nabízených službách pro vlastníky bytových domů (např. SVJ) a vybraných referenčních projektech si můžete stáhnout zde: Představení pro bytové domy2020

Pravidelně se účastníme školení a seminářů pořádaných

Státním fondem životního prostředí

Ministerstvem pro místní rozvoj

Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvem dopravy

Státním zemědělským intervenčním fondem

Ministerstvem zemědělství

Ministerstvem průmyslu a obchodu

Asociací pro veřejné zakázky

Řekli o nás

HORŠOVSKÝ TÝN

Služeb společnosti DOMOZA projekt s.r.o. využíváme již od roku 2014. Za tu dobu se nám společně podařilo úspěšně realizovat několik akcí, přičemž bych v tomto ohledu rád vyzdvihl zejména získání dotace na projekty Prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně, Rekonstrukce a odbahnění rybníka ve městě Horšovský Týn a Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně. Na společnost se pravidelně obracíme také v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle zákona či zakázek malého rozsahu. Projektové manažerky vždy ochotně zodpoví veškeré naše dotazy a též aktivně vyhledávají vhodné dotační programy pro naše projekty, za což jim patří velký dík.

Václav Mothejzík

starosta města Horšovský Týn

starosta města

STAŇKOV

Na základě našich dosavadních zkušeností můžeme společnost DOMOZA projekt s.r.o. vřele doporučit v souvislosti s komplexními službami týkajícími se zpracování žádostí o dotaci, realizací zadávacích a výběrových řízení a monitoringem dotovaných projektů. Společně jsme spolupracovali mimo jiné na projektech Zahrada při MŠ ve Staňkově v přírodním stylu, Kamerový systém ve městě Staňkov, Projekt založení aleje podél pěší a cyklistické stezky Staňkov –  Vránov, Údržba a obnova hřbitovní zdi – město Staňkov.

Mgr. Bc. Alexandr Horák

starosta města Staňkov

starosta města

KYŠICE

Díky společnosti DOMOZA projekt s.r.o. má naše obec kvalitně zpracovaný Program rozvoje obce pro období let 2018 až 2028. Nejedná se ovšem o jedinou činnost, kterou jsme si od společnosti objednali. Dlouhodobě spolupracujeme mimo jiné v oblasti veřejných zakázek, přičemž v tomto ohledu si cením zejména komplexnosti poskytovaných služeb.

Ing. Hynek Sladký, MBA

starosta obce Kyšice

BLOVICE

Vážená paní inženýrko,

dovolte, abych Vám a společnosti DOMOZA projekt s.r.o. poděkoval za dosavadní spolupráci.

Úspěšně jsme s Vámi realizovali 3 projekty z programů EU. Současně nám velmi pomáhá, že pravidelně zasíláte informace o vyhlašování nových výzev s aktuálními podmínkami.

Věřím, že i v budoucnu budeme spolupracovat, a se společností DOMOZA projekt s.r.o. zrealizujeme další naše záměry ve prospěch občanů města Blovice.

S pozdravem

Jan Poduška

starosta města

ČERMNÁ

Vážená paní Helgertová,

s Vaší firmou jsme spolupracovali při přípravě žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro separaci biologicky rozložitelného odpadu (kompostéry a štěpkovač), kterou pro nás společnost DOMOZA projekt s.r.o. nejen zpracovala, ale následně i zajistila realizaci souvisejícího zadávacího řízení a monitoring projektu.

Byli jsme velice spokojeni nejen s vysoce profesionálním a zároveň milým přístupem zaměstnanců Vaší společnosti, ale samozřejmě i s výsledkem naší spolupráce, kterou uvítám i v dalších projektech naší obce.

S pozdravem

Karel Pomahač

starosta obce

DÍLY

Touto cestou bych rád celému kolektivu upřímně poděkoval za velice vstřícnou spolupráci při úspěšné realizaci dotačních projektů a administraci zadávacího řízení VZ v naší obci v letech 2014 – 2015.

Vaši pracovníci jednoznačně prokázali svoji vysokou odbornost a velmi profesionální přístup. Jejich kvalitní prací a pomocí se podařilo úspěšně dokončit akce „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Díly“ a „Budova OÚ Díly č.p. 75 – zateplení objektu“, čímž do rozpočtu naší malé obce doputovala finanční podpora ve výši bezmála 8 842 000,- Kč. Bez Vaší účasti bychom tohoto úspěchu stěží dosáhli.

Vážená paní jednatelko, tímto bych Vás chtěl jednoznačně ujistit o tom, že na základě vlastních velmi dobrých zkušeností máme zájem s Vaší společností DOMOZA projekt i nadále spolupracovat a zároveň Vaše služby vřele doporučovat.

S úctou

Vlastimil Anderle

starosta

DOBŘÍČ

Oceňuji Vaši kreativní práci při vypracování projektu pro naši obec. Využili jsme Vaši písemnou nabídku a v krátkém termínu jsme realizovali shromažďování dokladů, v době letních prázdnin, pro podání žádosti o dotaci. Dotaci z ROP, na dovybavení ZŠ Dobříč, se podařilo získat a také v plném rozsahu realizovat. Od zahájení školního roku je vše nové využíváno při výuce žáků.

Václav Lomička

starosta obce

HEŘMANOVA HUŤ

V uplynulých letech měla Obec Heřmanova Huť možnost spolupracovat se společnosti DOMOZA projekt s.r.o. na několika záměrech obce. Využili jsme služeb týkajících se zpracování žádosti o dotaci, realizaci výběrových řízení a následného monitoringu projektu. Se službami společnosti DOMOZA projekt s.r.o. i s přístupem jejich pracovníků jsme byli spokojeni.

Radek Lukáč

starosta obce

HRADEŠICE

Vážená paní Ing. Helgertová.

K Vaší žádosti o vyjádření se ke spolupráci se společností DOMOZA projekt s.r.o. sděluji, že spolupráce s Vámi na projektu „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Hradešice“ byla na profesionální úrovni s příjemným vystupováním Vašich pracovnic.

Díky Vaší pomoci byl tento projekt úspěšně realizován a v současné době je ze strany SFŽP ČR jako poskytovatele dotace avizováno proplacení předmětné dotace.

Věřím, že na základě dobré zkušenosti s Vaší společností, budeme spolupracovat na dalšíchprojektech obce Hradešice.

Za Obec Hradešice

František Balíček

starosta obce

LÍŠŤANY

Obec Líšťany s firmou DOMOZA projekt s.r.o. spolupracuje již od roku 2012 a společně jsme spolupracovali na několika záměrech a na zpracování Vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. V případě potřeby nám vždy ochotně poradili a doporučili odborníka dané oblasti.

Paní jednatelka včetně projektových manažerek jsou velice příjemné a spolehlivé, což je v dnešní době pro vzájemnou spolupráci nesmírně důležité.

Za Obec Líšťany

Věnceslava Šulová

starostka

POCINOVICE

Spolupráce se společností DOMOZA projekt s.r.o. při realizaci veřejných zakázek byla vždy výborná.

Marie Homolková

starosta obce

SOBĚŠICE

Obec Soběšice realizovala akci: „Zateplení a výměna zdroje tepla – kulturní dům Soběšice“. Firma DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň na tuto akci požádala SFŽP o dotaci a zajišťovala i další činnosti související s realizací akce.

Po celou dobu přípravy a realizace akce byla spolupráce mezi obcí a firmou DOMOZA projekt s.r.o. na velice dobré úrovni.

Za obec

Kučera Karel

starosta

SPÁŇOV

Dobrý den,

chtěl bych touto cestou poděkovat firmě DOMOZA projekt s.r.o. za velice profesionální a aktivní pomoc při vyřizování žádosti na dotaci použitou na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací v obci. Žádost o dotaci byla kladně projednána a obec dotaci získala.

Zejména bych chtěl poděkovat paní Ing. Lence Helgertové a paní Bc.Lucii Soukupové za velice milé a přívětivé jednání při vyřizování žádosti.

Tuto firmu doporučuji všem a přeji jí hodně kladně vyřízených žádostí a hodně spokojených zákazníků

Ještě jednou moc děkuji.

starosta obce Spáňov

Josef Kupilík

STARÝ PLZENEC

Společnost DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, zajišťovala pro naše město několik projektových záměrů. Využili jsme služeb v podobě zpracování žádostí o dotace, výběrových/zadávacích řízení a monitoringů projektů.

Společnost veškeré činnosti vykonávala samostatně, zodpovědně a pečlivě. Jsme spokojeni s profesionálním a zároveň přátelským přístupem zaměstnanců společnosti a rádi využijeme jejich služeb i při dalších plánovaných projektech.

Bc. Vlasta Doláková

starostka

ŽIHLE

Již od roku 2012 spolupracuje naše obec se společností DOMOZA projekt s.r.o. která pro nás zpracovává žádosti o dotace a realizuje výběrová řízení včetně monitoringu projektů a jejich závěrečných vyhodnocení. Tato společnost nás rovněž pravidelně informuje o všech připravovaných a vyhlášených dotačních programech, kde poté společně konzultujeme možnosti úspěšně se zapojit do jednotlivých výzev.

Spoluprací s touto firmou se naší obci již podařilo zrealizovat několik významných akcí (rekonstrukce lesních cest, zateplení objektů MŠ Žihle, nákup lesní techniky, modernizace infrastruktury ZŠ Žihle a další) v celkové hodnotě cca 11 000 000,- Kč U této firmy velice oceňuji vždy vstřícný a profesionální přístup k řešení našich požadavků.

S poskytovanými službami společnosti DOMOZA projekt s.r.o. jsme spokojeni.

Starosta obce

František Procházka