Dotace Zdarma s Vámi zkonzultujeme Váš záměr. Důkladně a kvalitně připravíme a předložíme Vaší žádost včetně povinných příloh. Více informací Monitoring Zajistíme Vám kompletní administraci úspěšného projektu. Postaráme se o Váš projekt i po proplacení dotace. Více informací Veřejné zakázky Komplexně připravíme a zorganizujeme výběrové řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle pravidel poskytovatele dotace. Více informací Další činnosti Zpracujeme Vám rozvojový strategický plán obce, směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, studii proveditelnosti, podnikatelský plán či finanční analýzu. Více informací

Nabízíme Vám: