Veřejné zakázky – dodavatelé

Pro dodavatele zajišťujeme zpracování nabídek pro účast v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále ve výběrových řízeních dle pravidel poskytovatele dotace či vnitřních směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Nabízíme Vám

  • zpracování dotazů k vysvětlení zadávacích podmínek,
  • sestavení nabídky dle požadavků zadavatele (vyjma sestavení rozpočtu),
  • poradenské služby v průběhu zadávacího/výběrového řízení,
  • zpracování námitek proti zadavateli.

Kontaktujte nás

s Vašimi potřebami ohledně veřejných zakázek.