Prohlédněte si náš úspěšný projekt

IROP – NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027
8.10.2020
NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 2021 A 2022
22.2.2021

Prohlédněte si náš úspěšný projekt

V roce 2020 byl dokončen projekt s názvem „REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ZŠ CHOCENICE“ pro nějž zpracovávala společnost DOMOZA projekt s.r.o. žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova (117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury). V souvislosti s daným dotačním titulem se může společnost DOMOZA projekt s.r.o. pochlubit 100% úspěšností s ohledem na podané žádosti o dotaci. Projekt pro Obec Chocenice společnost administrovala i v rámci monitoringu. Díky tomu obec získala dotaci v celkové částce 2 594 205,00 Kč, přičemž celkové výdaje projektu činily 4 104 012,60 Kč.

Předmětem akce bylo provedení rekonstrukce hřiště v areálu ZŠ Chocenice. Díky rekonstrukci došlo k demolici betonového povrchu a výstavbě moderního sportoviště s umělým povrchem (trávník 3. generace) o rozměrech 27,25 x 16,05 m, instalaci ochranných sítí do výšky 3 m a k realizaci umělého osvětlení.

Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova (117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury) je otevřen i nyní k příjmu žádostí o dotaci. Bližší informace jsou k dispozici zde: https://www.domoza-projekt.eu/2020/11/02/aktualni-dotace-pro-obce-a-mesta/

Realizace
Realizace