Prohlédněte si náš úspěšný projekt

Nová povinnost obcí – Plány rozvoje sportu
5.9.2018
Připravte se strategicky na dotace
20.7.2020

Prohlédněte si náš úspěšný projekt

Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při Masarykově ZŠ v Kdyni

Společnost DOMOZA projekt v roce 2018 zpracovávala pro město Kdyni žádost o dotaci týkající se revitalizace zahrady bývalého areálu chemičky v rámci podporované aktivity Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO ze Státního fondu Životní prostředí.

Projekt „Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při Masarykově ZŠ v Kdyni“ byl navržen ke spolufinancování a z celkové částky projektu 2,3 mil. Kč činila dotace ze Státního fondu Životního prostředí 0,5 mil. Kč. Revitalizací bývalého areálu chemičky vznikla unikátní zahrada s ekosystémy a geografickými prvky z celé České republiky, která bude využívaná pro výuku a zábavu dětí ZŠ a MŠ a také bude otevřena veřejnosti. 

Zde se můžete podívat na reportáž TV ZAK o zmiňované zahradě: http://www.zaktv.cz/archiv/okenko-z-mest-a-obci/5174.html

Zahrada
Zahrada
Zahrada