Nová povinnost obcí – Plány rozvoje sportu

Nová tělocvična a jídelna pro děti ZŠ a MŠ Vejprnice
4.9.2018
Prohlédněte si náš úspěšný projekt
16.7.2020

Nová povinnost obcí – Plány rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu

Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento termín je stanoven do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).

Touto cestou si dovolujeme jejich zpracování nabídnout. Oblastí zpracování strategických dokumentů se zabýváme dlouhodobě a můžeme ji zařadit mezi naše hlavní činnosti. V minulosti jsme zpracovávali strategický dokument např. pro Mikroregion Radnicko, obec Mochov, obec Láz, město Hostouň, obec Žihle, obec Kyšice atd. Plán rozvoje sportu jsme již zpracovávali pro obec Hořesedly, obec Láz a v současné době zpracováváme další. 

Pokud máte o zpracování Plánu rozvoje sportu zájem, kontaktujte nás. Rádi Vám zašleme bližší informace a cenovou nabídku.