Připravte se strategicky na dotace

Prohlédněte si náš úspěšný projekt
16.7.2020
AŽ 100% DOTACE NA VÝSADBU STROMŮ – VÝZVA PRODLOUŽENA
15.9.2020

Připravte se strategicky na dotace

S odkazem na pravidla některých dotačních titulů (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Zaměstnanost atp.), kdy je v souvislosti s podáním žádosti o dotaci vyžadována existence specifických dokumentů si Vám dovolujeme nabídnout naše služby v oblasti zpracování strategických dokumentů.

Strategický plán obce či Program rozvoje obce, je významným koncepčním a rozvojovým dokumentem, který reflektuje předpokládaný vývoj daného území v dlouhodobějším časovém horizontu. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovuje jako jednu ze základních podmínek pro podání žádosti o dotaci z národních zdrojů mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Pokud tedy plánujete žádat o dotaci v nadcházejících výzvách MMR, které by měly být vyhlášeny každým dnem, neváhejte a začnete s přípravami již nyní.

Neméně důležitým dokumentem v oblasti strategického řízení municipalit je Komunikační strategie, která je předpokladem pro získání dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost v případech, kdy je například pořizována elektronická úřední deska.

Plán rozvoje sportu musí obce v samostatné působnosti zpracovat a zajistit jeho provádění. Pro toto je stanoven termín splnění do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).

Oblastí zpracování strategických dokumentů se zabýváme dlouhodobě a můžeme ji zařadit mezi naše hlavní činnosti. V minulosti jsme zpracovávali strategický dokument např. pro Mikroregion Radnicko, obec Mochov, obec Láz, město Hostouň, obec Žihle, obec Kyšice atd. Přehledný výčet všech námi nabízených služeb a doporučení od našich klientů naleznete na našich webových stránkách www.domoza-projekt.eu, kde taktéž najdete vždy aktuální informace o právě vyhlášených dotačních programech.

Pokud Vás naše nabídka zaujme a budete mít zájem o cenovou nabídku, neváhejte se na nás obrátit. Těšíme se na případnou spolupráci!