Naše společnost zajišťuje zpracování žádostí o dotace pro obce, města, podnikatele, zemědělské subjekty, neziskové organizace a další. Jedná se zejména o dotace z fondů Evropské unie, ale také o dotace z ministerstev, krajů či z různých nadačních fondů.

Nabízíme Vám

 • zdarma prvotní konzultaci Vašeho projektového záměru,
 • návrh vhodného dotačního titulu,
 • konzultaci Vašeho záměru s poskytovatelem dotace,
 • optimalizaci projektového záměru tak, aby měl šanci na získání dotace,
 • zpracování žádosti o dotaci,
 • zajištění a zpracování vybraných povinných příloh žádosti (např. studie proveditelnosti, finanční analýzy, stanoviska krajského úřadu, apod.)
 • kompletaci všech povinných příloh žádosti,
 • odeslání žádosti o dotaci prostřednictvím informačního systému,
 • úpravy a doplnění žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace.

Dotace z EU

 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Životní prostředí
 • Program rozvoje venkova
 • Operační program Zaměstnanost

Dotace u národních zdrojů

 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo průmyslu o obchodu
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo zemědělství
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Státní fond rozvoje bydlení

Nadační příspěvky

 • Nadace ČEZ
 • Nadace Via
 • Nadace Partnerství

Kontaktujte nás

s Vašimi projektovými záměry. ZDARMA Vám budeme zasílat informace o aktuálních dotačních možnostech a v případě, že se v budoucnu naskytne možnost financování, budeme Vás ihned kontaktovat.