Zpracování žádosti a následný příslib dotace je jen prvním a mnohdy nejsnadnějším krokem k získání finančních prostředků pro Váš záměr. Poté přichází na řadu náročnější fáze, a tou je monitoring projektu. Stačí jeden chybný krok a dotace je nenávratně pryč.

Proto neváhejte využít naše služby v době realizace akce i po dobu udržitelnosti projektu.

Nabízíme Vám

 • zdarma prvotní konzultaci Vašeho projektového záměru, k němuž Vám byla přislíbena dotace,
 • přípravu a odevzdání příloh a podkladů, které se předkládají před podpisem smlouvy o dotaci,
 • zastoupení při jednání s poskytovatelem dotace,
 • hlášení změn projektu,
 • řešení nesrovnalostí projektu,
 • pomoc při zajišťování povinné publicity – propagace projektu,
 • průběžné vyplňování informací do elektronických systémů poskytovatele dotace,
 • zpracování a odevzdání průběžných monitorovacích zpráv,
 • zpracování a odevzdání etapových monitorovacích zpráv,
 • přípravu a odevzdání příloh a podkladů, které se předkládají před závěrečným ukončením akce a před proplacením dotace,
 • zpracování a odevzdání závěrečné monitorovací zprávy,
 • zpracování a odevzdání žádosti o proplacení dotace,
 • zpracování a odevzdání monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu (5 až 10 let po ukončení realizace).

Kontaktujte nás

s Vašimi projektovými záměry, u kterých si nevíte rady s monitoringem projektu.