Veřejné zakázky – zadavatelé

Vyjma dotací a monitoringu projektů zajišťujeme zpracování zadávacích dokumentací pro výběrová/zadávací řízení a komplexní administraci veřejných zakázek, a to jak pro dotované projekty, tak pro projekty bez finanční podpory.

Zabezpečujeme a organizujeme zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále výběrová řízení dle pravidel poskytovatele dotace nebo dle vnitřních směrnic pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Nabízíme Vám

 • přípravu podkladů k zakázce,
 • zpracování a zveřejnění výzvy k podání nabídek či oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek,
 • zpracování, zveřejnění či výdej zadávací dokumentace včetně návrhu požadavků na kvalifikaci, na obchodní podmínky a na hodnotící kritéria,
 • zajištění odpovědí na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám,
 • příjem nabídek,
 • organizaci a odbornou pomoc při otevírání obálek s nabídkami a při jednání hodnotící komise,
 • zpracování všech potřebných dokumentů k procesu otevírání obálek s nabídkami a k procesu jednání hodnotící komise,
 • zpracování podkladů k vydání rozhodnutí zadavatele a oznámení rozhodnutí (např. o vyloučení nabídky uchazeče z další účasti v zadávacím/výběrovém řízení, o výběru nejvhodnější nabídky, o zrušení zadávacího/výběrového řízení),
 • zpracování stanoviska v případě podání námitky ze strany uchazeče,
 • zpracování a zveřejnění závěrečné zprávy na profilu zadavatele,
 • zpracování a zveřejnění oznámení o zadání zakázky či zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek,
 • předání kompletní složky zadávacího/výběrového řízení v listinné podobě v 1 paré zadavateli.

Kontaktujte nás

s Vašimi potřebami ohledně veřejných zakázek.