Slavnostní otevření školy v Tlučné

MAS Radbuza doporučuje společnost DOMOZA projekt s.r.o.
28.8.2017
Kralovice v Prioritě
16.4.2018

Slavnostní otevření školy v Tlučné

Na pozvání pana Stanislava Volfa, starosty obce Tlučná, se dne 1. 9. 2017 zástupkyně DOMOZA projekt s.r.o. zúčastnily slavnostního otevření pavilonu I. stupně místní základní školy. DOMOZA projekt s.r.o. byla administrátorem žádosti o dotaci a o projekt „Areál ZŠ Tlučná II. etapa – přístavba pavilonu I. stupně“ se starala i v rámci monitoringu. Ministerstvo financí ČR podpořilo tento projekt dotací v celkové výši přes 11,8 mil. Kč (tj. 70 % z celkových nákladů akce).

Tímto děkujeme zástupcům obce Tlučná za důvěru, kterou v nás vložili a přejeme, aby pavilon I. stupně základní školy dobře sloužil svému účelu!