Prohlédněte si náš úspěšný projekt

Připravte se strategicky na dotace
20.7.2020
IROP – NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027
8.10.2020

Prohlédněte si náš úspěšný projekt

Společnost DOMOZA projekt s.r.o. v roce 2019 zpracovávala pro obec Vejprnice žádost o dotaci „VEJPRNICE – CYKLOSTEZKA DO SKVRŇAN“ týkající se výstavby nové stezky pro cyklisty a chodce v rámci podporované aktivity ITI plzeňské metropolitní oblasti „Cyklodoprava“ z Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt byl navržen k financování a z celkové částky projektu 27,4 mil. Kč činila dotace ze strukturálních fondů EU 14,5 mil. Kč. Nová cyklostezka, která je dlouhá 2,5 km, vede kolem Pekelného rybníka a končí u silnice vedoucí k Nové Hospodě v městském obvodu Skvrňany statutárního města Plzně. Obyvatelé obce mohou využít tuto cyklostezku nejen k bezpečné bezmotorové dopravě za službami, do práce či vzděláním do krajského města Plzně ale i ke sportovnímu vyžití na kole, bruslích či k běhu. Velkou výhodou nově vystavěné cyklostezky je bezbariérovost, neboť ji mohou využít např. osoby s jakýmkoliv tělesným handicapem nebo maminky s kočárky.

Cyklostezka byla oficiálně otevřena starostou obce Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem společně s dalšími pozvanými hosty dne 19. 9. 2020.

Na reportáž TV ZAK z oficiálního otevření cyklostezky se můžete podívat zde: http://www.zaktv.cz/archiv/okenko-z-mest-a-obci/5435.html?fbclid=IwAR1N2ANSDWU0N6XZTJYhPoNf1xRFBJaAcQqOamaPPoOyct9eLoZJOv-2eJg

Do budoucna se řeší prodloužení této cyklostezky nejen se statutárním městem Plzeň, ale i se sousední obcí Tlučnou, pro kterou společnost DOMOZA projekt s.r.o. v letošním roce zpracovávala rovněž obdobnou žádost o dotaci „Vejprnice, Tlučná – smíšená CS Tlučná – propojení v údolí Vejprnického potoka“ a která byla navržena k financování z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Radbuza.