Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.

Udělujete tímto souhlas společnosti DOMOZA projekt s.r.o., se sídlem Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 281 45 089, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27408. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa společnosti
 • telefonní číslo
 • e-mail

 

2.

Jméno, příjmení, název společnosti, adresu společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a tyto údaje je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti společnosti DOMOZA projekt s.r.o. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresy společnosti. Kontaktní email na společnost: soukupova@domoza-projekt.eu

 

3.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 

4.

Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.