Nabízíme Vám

Jsme členy:

CSV2
logo-pruhledne

Pravidelně se účastníme školení a seminářů pořádaných:

  • Státním fondem životního prostředí ČR
  • Státním zemědělským intervenčním fondem
  • Ministerstvem pro místní rozvoj
  • Ministerstvem zemědělství
  • Ministerstvem práce a sociálních věcí
  • Ministerstvem průmyslu a obchodu
  • Ministerstvem dopravy
  • Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Asociací pro veřejné zakázky